Σας ενημερώνουμε ότι άνοιξε η δικτυακή πύλη της ηλεκτρονικής γραμματείας για Ανανέωση στο εαρινό εξάμηνο και Δηλώσεις Μαθημάτων στo ΔΠΜΣ ΥΔΑ έως τις 30-4-2019.

Παρακαλούνται οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΔΠΜΣ ΥΔΑ να εγγραφούν στο εξάμηνο και να δηλώσουν τα μαθήματά τους για το εαρινό εξάμηνο 2018-2019 έως 30-4-2019 Υπενθυμίζουμε ότι σχετικά με τους κανόνες δήλωσης : για το ΥΔΑ οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν 4 μαθήματα : 3 ΥΠΟ και 1 ΕΠΙ του Β’ εξαμήνου.

Περισσότερα