Σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΜΗΥΠ θα δέχεται αιτήσεις ορκωμοσίας για απονομή Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και Διδακτορικών Διπλωμάτων από 8/02/2023 έως και την Παρασκευή 17/02/2023 ηλεκτρονικά στο: secretary.postgraduate@ceid.upatras.gr .

Απαραίτητα έντυπα ορκωμοσίας θα τα βρείτε στη παρακάτω διεύθυνση:

https://www.ceid.upatras.gr/el/entypa-orkomosias