Παρακαλούνται οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΔΠΜΣ ΥΔΑ να εγγραφούν στο εξάμηνο και να δηλώσουν τα μαθήματά τους για το εαρινό εξάμηνο 2018-2019 έως 30-4-2019

Υπενθυμίζουμε ότι σχετικά με τους κανόνες δήλωσης : για το ΥΔΑ οι φοιτητές υποχρεούνται να δηλώσουν 4 μαθήματα : 3 ΥΠΟ και 1 ΕΠΙ του Β’ εξαμήνου.