ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής

Τμήμα Μαθηματικών

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ

«ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ »

(Data Driven Computing and Decision Making)

 

Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής σε συνεργασία με το Τμήμα Μαθηματικών, στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων» το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 έως 40 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.

Η αίτηση και η λίστα των δικαιολογητικών ευρίσκονται στην ιστοσελίδα: https://ddcdm.ceid.upatras.gr/ Παρατείνεται η περίοδος υποβολής δικαιολογητικών μέχρι 19 Σεπτεμβρίου 2019και ΜΟΝΟ με τη χρήση του Ψηφιακού Άλματος στη δικτυακή διεύθυνση https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# .

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία ΤΜΗΥ&Π, 26 504 Πανεπιστημιούπολη-Ρίο-ΠΑΤΡΑ

THΛ: 2610-996940-45, FAX: 2610-997310, e-mail: secretary@ceid.upatras.gr

 

O Διευθυντής του Προγράμματος

Ευστράτιος Γαλλόπουλος, Καθηγητής