Η Επιτροπή για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών που συστάθηκε από τη Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων»  (ΔΠΜΣ ΥΔΑ) και που απαρτίζεται από τους

  • Ευστράτιο Γαλλόπουλο, Καθηγητή,
  • Ιωάννη Καραγιάννη, Αναπληρωτή Καθηγητή, και
  • Κωνσταντίνο Πετρόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή

συνεδρίασε την Πέμπτη 26/9/2019 και τη Δευτέρα 30/9/2019, και εξέτασε τις αιτήσεις των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για το Πρόγραμμα. Συνολικά, η Επιτροπή εισηγείται να γίνουν δεκτοί στο ΔΠΜΣ ΥΔΑ οι 26 υποψήφιοι που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο κατάλογο  (με αλφαβητική σειρά).

Η πλήρης εισήγηση έχει υποβληθεί προς επικύρωση από την ΕΔΕ του ΔΠΜΣ ΥΔΑ. Δεδομένου ότι τα μαθήματα αρχίζουν τη Δευτέρα 7/10, παρακαλούνται όσοι αναφέρονται στον κατάλογο, να προγραμματίσουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα  και τους Κανονισμούς του Προγράμματος.