ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019
ΔΠΜΣ «Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων» (ΥΔΑ)

Οι κατωτέρω ενδιαφερόμενοι έγιναν δεκτοί (απόφαση ΕΔΕ 2/5-10-2018) ως μεταπτυχιακοί φοιτητές του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων» (ΥΔΑ) του Πανεπιστημίου Πατρών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Οι επιλεγέντες θα λάβουν αυτοματοποιημένο μήνυμα προκειμένου να προσέλθουν από Δευτέρα 15-10-2018 στη Γραμματεία για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους προσκομίζοντας μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας.

Επιτυχόντες αιτούντες στο ΔΠΜΣ ΥΔΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019