Αιτηση ορκωμοσίας.

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 , (σε περίπτωση εκκρεμοτήτων κατατίθεται το αναλογο εγγραφο/ βεβαιωση

Κατάθεση της διπλωματικής εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Νημερτης https://nemertes.library.upatras.gr/

Αποστολή του αριθμού πρωτοκόλλου Νημερτης στη Γραμματεία ως αποδεικτικό κατάθεσης της διπλωματικής εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο.