Μέλη ΔΕΠ Τμήματος Η/Υ και Πληροφορικής

Ευστράτιος Γαλλόπουλος
(Καθηγητής, Τ. Λογικού Υπολ.)
Πτυχίο Imperial College, University of London, Διδάκτωρ του University of Illinois at Urbana-Champaign.
Ιωάννης Γαροφαλάκης
(Καθηγητής, Τ. Λογικού Υπολ.)
Δίπλωμα Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Διδάκτωρ του Παν. Πατρών.
Χρήστος Ζαρολιάγκης
(Καθηγητής, Τ.  Εφαρμ. Θεμ.. Επιστ. Υπολ.)
Δίπλωμα Παν. Πατρών, Διδάκτωρ του Παν. Πατρών.
Χρήστος Κακλαμάνης
(Καθηγητής, Τ.  Εφαρμ. Θεμ.. Επιστ. Υπολ.)
Πτυχίο Massachusetts Institute of Technology, MSc Harvard University, Διδάκτωρ του Harvard University.
Ιωάννης Καραγιάννης
(Αναπλ. καθηγ., Τ.  Εφαρμ. Θεμ.. Επιστ. Υπολ.)
Δίπλωμα Παν. Πατρών, Διδάκτωρ του Παν. Πατρών.
Σπύρος Λυκοθανάσης
(Καθηγητής, Τ.  Εφαρμ. Θεμ.. Επιστ. Υπολ.)
Δίπλωμα Eθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου, Διδάκτωρ του Παν. Πατρών.
Χρήστος Μακρής
(Αναπλ. καθηγητής,  Τ. Λογικού Υπολ.)
Δίπλωμα Παν. Πατρών, Διδάκτωρ του Παν. Πατρών.
Βασίλειος Μεγαλοοικονόμου 
(Καθηγητής, Τ. Λογικού Υπολ.)
Δίπλωμα Παν. Πατρών, MSc University of Maryland, Baltimore County, Διδάκτωρ του University of Maryland, Baltimore County.
Χρήστος Μπούρας
(Καθηγητής, Τ.  Εφαρμ. Θεμ.. Επιστ. Υπολ.)
Δίπλωμα Παν. Πατρών, Διδάκτωρ του Παν. Πατρών.
Σωτήριος Νικολετσέας
(Καθηγητής, Τ.  Εφαρμ. Θεμ.. Επιστ. Υπολ.)
         Δίπλωμα Παν. Πατρών, Διδάκτωρ του Παν. Πατρών.
Σπύρος Σιούτας
(Καθηγητής, Τ. Λογικού – υπό διορισμό)
Δίπλωμα Παν. Πατρών, Διδάκτωρ του Παν. Πατρών.
Παύλος Σπυράκης
(Καθηγητής, Τ.  Εφαρμ. Θεμ.. Επιστ. Υπολ.)
 Δίπλωμα Eθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου, MSc Harvard University, Διδάκτωρ του Harvard University.
Ιωάννης Χατζηλυγερούδης
(Καθηγητής, Τ. Λογικού Υπολ.)
         Δίπλωμα Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου, Msc University of Nottingham, Διδάκτωρ του University of Nottingham.

Ένα δείγμα της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών του Τμήματος όπου αναδεικνύεται και η προσοχή που δίνεται σε ζητήματα που αφορούν στο εν λόγω ΔΠΜΣ μπορεί να βρει κάποιος στην επετηρίδα «CEID Research Activities 2017» διαθέσιμο από https://bit.ly/2Hq5yBz.


Μέλη ΔΕΠ Τμήματος Μαθηματικών

Αλεβίζος Φίλιππος
ναπλ. καθηγητής, Τ. Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής)
Πτυχίο Μαθηματικών Παν.. Αθηνών, Διδάκτωρ του Univ. Paris sud-Centre d’ Orsay.
Δημητρίου Ιωάννης
έκτορας, Τ. Στατιστικής, Θεωρίας Πιθανοτήτων & Επιχειρησιακής Έρευνας)
Πτυχίο Μαθηματικών Παν.. Ιωαννίνων, Διδάκτωρ  του Τμ. Μαθηματικών Παν. Ιωαννίνων 2009
Μακρή Ευφροσύνη
(Καθηγήτρια, Τ. Στατιστικής, Θεωρίας Πιθανοτήτων & Επιχειρησιακής Έρευνας)
Πτυχίο Μαθηματικών Παν. Πατρών, Διδάκτωρ του Τμ. Μαθηματικών Παν. Πατρών
Πετρόπουλος Κωνσταντίνος
πίκουρος καθηγητής, Τ. Στατιστικής, Θεωρίας Πιθανοτήτων & Επιχειρησιακής Έρευνας)
Πτυχίο Μαθηματικών Παν. Πατρών, Διδάκτωρ του Τμ. Μαθηματικών Παν. Πατρών
Πιπερίγκου Βιολέττα
πίκουρη καθηγήτρια., Τ. Στατιστικής, Θεωρίας Πιθανοτήτων & Επιχειρησιακής Έρευνας)
Πτυχίο Μαθηματικών Παν. Αθηνών, Διδάκτωρ του Τμ. Μαθηματικών Παν. Αθηνών
Τσάντας Νικόλαος
(Καθηγητής, Τ. Στατιστικής, Θεωρίας Πιθανοτήτων & Επιχειρησιακής Έρευνας)
Πτυχίο Μαθηματικών Παν. Ιωαννίνων, Διδάκτωρ της. Μαθ. Σχολή Θετικών Επιστημών ΑΠΘ

 

Μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πατρών

Μαλεφάκη Σόνια
(Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών του Πανεπιστημίου Πατρών)
Πτυχίο Μαθηματικών Πανεπ. Πατρών, Διδάκτωρ του Στατιστικής και Ασφαλιστικής επιστήμης του Παν. Πειραιώς.

 

Μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων

Σπύρος Κοντογιάννης
πίκουρος καθηγητής, ΤΜΗΥΠ, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων)
Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής Παν. Πατρών, Διδάκτωρ του τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Παν. Πατρών