Σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής θα δέχεται αιτήσεις ορκωμοσίας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά  για απονομή Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών  και Διδακτορικών Διπλωμάτων της περιόδου Μαρτίου 2021,   έως 10/3/2021 ηλεκτρονικά στο email: secretary.postgraduate@ceid.upatras.gr

Υ.Δ. Εκκρεμότητες

Αίτηση Ορκωμοσίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών