Αγαπητοί/ες καλησπέρα σας,

Σας ενημερώνουμε ότι η Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΜΗΥΠ θα δέχεται αιτήσεις ορκωμοσίας για απονομή Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και Διδακτορικών Διπλωμάτων τον Ιούλιο 2023,

από 13/6/2023 έως και την Παρασκευή 23/6/2023 ηλεκτρονικά στο:

secretary.postgraduate@ceid.upatras.gr

 

Απαραίτητα έντυπα ορκωμοσίας θα τα βρείτε στη παρακάτω διεύθυνση:

https://www.ceid.upatras.gr/el/entypa-orkomosias

 

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με την προγραμματισμένη  ημερομηνία τελετής απονομής Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διπλωμάτων.

 

Από τη Γραμματεία